Dla Uczestników

Ważne terminy

  • Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z przesyłaniem abstraktów upływa w dniu 30.06.2019 r. (Wymagania dotyczące formy abstraktu zamieszczono poniżej).
  • Termin przesyłania referatów w wersji elektronicznej: 31.07.2019 r. 
  • Opłatę za uczestnictwo w konferencji wynosi 980 zł (750 PLN studenci i doktoranci) należy wpłacić do dnia 31.07.2019 r.
  • Konferencja naukowa odbędzie się w dniach 04.09.-05.09.2019 r. w Pałacu Jabłonowskich.

Abstrakt

Abstrakt powinien zostać przygotowany z wykorzystaniem odpowiedniej formatki doc(POBIERZ). Dopuszczalna ilość znaków od 500 do 1200 znaków ze spacjami, ale nie powinien zajmować więcej niż 1 stronę. Rejestracja uczestników została przedłużona do dnia 30 czerwca 2019 roku poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie internetowej Konferencji nc2019.law.mil.pl.
Tekst streszczenia w języku polskim i angielskim prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 roku (wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny). Termin zgłaszania referatów upływa z dniem 31.07.2019 r. Do przesłania abstraktu zobligowani są zarówno uczestnicy wygłaszający prezentacje ustne jaki i przedstawiający prezentacje w postaci posteru. 

Forma prezentacji osiągnięć naukowych

Podczas konferencji naukowej pt. "POLSKA KOSMICZNA - SATELITARNE POZYCJONOWANIE – PRECYZYJNA NAWIGACJA – MOBILNY MONITORING" uczestnicy będą wygłaszać swoje referaty, gdzie przewidywany czas trwania pojedynczej prezentacji to 20 minut.

Publikacja

Uprzejmie informujemy, że artykuły prezentowane na konferencji będą opublikowane w monografii wydanej przez LAW. Za każdy artykuł naukowy autorzy otrzymają 20 pkt. wg Rozporządzenia MNiSW z dnia 22.02.2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.


Zgłaszane artykuły naukowe zostaną opublikowane tylko i wyłącznie po uzyskaniu pozytywnych recenzji.
Ostateczny termin złożenia publikacji na adres nc2019.law.mil.pl, do 31 lipca 2019 roku.